Polityka Prywatności

OdNOWA Studio Kosmetyki Profesjonalnej szanuje prawo swoich Klientów do prywatności. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami Polityki Prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest OdNOWA Studio Kosmetyki Profesjonalnej z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Stokowa 2, tel. 531 661 330, adres e-mail studio.kosmetyki.odnowa@gmail.com
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy lub wykonania usługi oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym OdNOWA Studio Kosmetyki Profesjonalnej zamierza zawrzeć lub zawarła umowę oraz zamierza wykonać lub wykonywała usługę;
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy lub wykonywanie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO)
 4. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz dane medyczne Klientów korzystających z zabiegów w salonie OdNOWA Studio Kosmetyki Profesjonalnej
 5. Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń
 6. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane naszym pracownikom i osobom współpracującym z OdNOWA Studio Kosmetyki Profesjonalnej, które wykonują zabiegi w naszych salonach, rejestrują karty Klienta i zgody na wykonywanie zabiegów, świadczą usługi z zakresu prawa i administracji;
 7. Informujemy, że Klient ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
 8. Informujemy, że Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonywania usług z Klientem. Jeśli dane osobowe a dokładniej imię, nazwisko i telefon kontaktowy nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
 10. Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny przez Administratora
 11. Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
 12. Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres studio.kosmetyki.odnowa@gmail.com
 13. Informujemy, że kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy drogą mailową studio.kosmetyki.odnowa@gmail.com lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych OdNOWA Studio Kosmetyki Profesjonalnej, ul. Stokowa 2, 34-200 Sucha Beskidzka
 14. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności publikując nową na naszej stronie www.odnowa-studio.pl .